Ka-bar Tdi Knife Plain Edge - 2.3125" W/sheath Black